FICOTH ಥ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಫಿಕೊತ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕೋರ್ ಮೌಲ್ಯ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಹಕಾರ
FICOTH BRAND ಅರ್ಥ: ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಥ್ರೆಡ್

ಫಿಕೊತ್ ಬ್ರಾಂಡ್
ಫಿಕೊತ್ ಬ್ರಾಂಡ್
ಫಿಕೊತ್ ಬ್ರಾಂಡ್